Privacy Policy

Up date politica EU GDPR

S.C. Greenpoint Trade S.R.L tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

În calitate de persoană împuternicită (partener comercial și organizator de simpozioane cu tematică veterinară), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați oferit cu ocazia semnării unor contracte comerciale sau a completării confirmărilor de participare la un simpozion.

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania S.C. Greenpoint Trade S.R.L., adresa de corespondență fiind comenzi@greenpointromania.ro

2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: comenzi@greenpointromania.ro

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității comerciale, de marketing sau de participare la diferite simpozioane cu tematică veterinară. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile privind comenzile/confirmările de participare transmise către subscrisa.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități abilități, (cum ar fi AMVAC, Colegiul Medicilor Veterinari) să prelucreze datele în numele și pe seama lor.

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

7. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

8. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să beneficiați de puncetele acordate de CMV aferente participării la simpozioanele cu tematică medicală.

9. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

10. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

11. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.
Lista tuturor drepturilor dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client SC Greenpoint Trade SRL, aveți următoarele drepturi:
• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
• Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail comenzi@greenpointromania.ro

Client:………………………………………………………………..

Nume Prenume……………………………………………………

Semnătura…………………………………………

Ștampilă………………………………………….

Data…………………………………………………